Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Maini Karlsson (C)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2:e vice 2015-01-01 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31