Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Styrelser och nämnder (10 st)

I styrelser och nämnder sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige 2018-2022
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnd
Valberedning
Nämndemän
Revisorer