Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Styrelser och nämnder (10 st)

I styrelser och nämnder sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.