Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är boende i kommunen som engagerat sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Styrelser och nämnder

I styrelser och nämnder sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommunala bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier