Förtroendevalda i Sävsjö kommun

Marie Svensson (C)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ordinarie ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Överförmyndarnämnd Ordförande 1:e vice 2015-01-01 - 2018-12-31